Office 365 üzerinde PowerShell İşlemleri Bölüm -2 (tr-TR)

Bir önceki makalemizde PowerShell üzerinde basit grup işlemlerini gerçekleştirmiştrik. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz. Bu makalemizde Kullanıcı işlemlerinden bahsediyor olacağız. Öncelikle PowerShell modülüne full yetki ile bağlanıyoruz. Bir önce ki makalemizden gerekli komut’ u bulabilirsiniz. Kullanıcı açma işlemlerinden önceki yapınızda ki lisans tipini görüntülemek için aşağıda ki komut kullanılmalıdır. Get-MsolAccountSku 1   Lisans tipinizin karşılığını öğrendikten sonra kullanıcı açmak için gerekli PS komutunu aşağıda ki gibi uyguluyoruz. New-MsolUser -DisplayName “Deneme1” -FirstName Deneme ` -LastName Kullanıcı -UserPrincipalName deneme1@deneme51.onmicrosoft.com ` -Department IK -UsageLocation TR ` -LicenseAssignment deneme51:ENTERPRISEPACK 2 Bu işlem sayesinde “deneme1” adında bir kullanıcı açılmıştır. Ardından “ENTERPRISEPACK(E3)” lisansı atanmıştır. “Bala6061” değerinde bir geçici şifre atanmıştır. Toplu kullanıcı açılması için öncelikle bir “.csv” dosyası hazırlanmalıdır. 3   Yukarıda ki gibi bir örnek “.csv” dosyası hazırlanmalıdır. Kullanıcı oluşturulurken açılacak kolonlar değiştirilebilmektedir. Kolonlar belirlenip gerekli bilgilerin girilmesinin ardından dosya “.csv” olarak kaydedilmelidir. Bu işlemlerin ardından aşağıdaki komut PowerShell Modülünde çalıştırılmalıdır. Import-Csv -Path C:\Users\HASANNN\Desktop\o365.csv | ForEach-Object {New-Msoluser -userPrincipalName $_.UserPrincipalName -displayname $_.displayname -firstname $_.firstname -lastname $_.lastname -password $_.Password -LicenseAssignment deneme51:”ENTERPRISEPACK” -usagelocation “TR” } 4   Bu işlem sayesinde belirlenen kullanıcılar için bir CSV dosyası hazırlandıktan belirlenen komut ile toplu kullanıcı oluşturma işlemi yapılmıştır. Tek bir kullanıcıyı PS üzerinden silmek için aşağıda ki komut uygulanmalıdır. Remove-MsolUser –UserPrincipalName huseyin@deneme51.onmicrosoft.com 5   Bu işlem sayesinde huseyin@deneme51.onmicrosoft.com kullanıcısı başarılı bir şekilde silinmiştir. Office 365 üzerinde silinen kullanıcılar 30 gün tam olarak silinmemektedir. 30 gün içerisinde silinen kullanıcı ve verileri geri gelmektedir. Silinen kullanıcıları görüntülemek için aşağıda ki komut uygulanmalıdır. Silinmiş bir kullanıcıyı PS komutu ile geri getirebilmekteyiz. Bu işlemide yapıyor olacağız. Get-MsolUser –ReturnDeletedUsers 6   Bu işlem sayesinde silinen kullanıcıları görebilmekteyiz. Silinen kullanıcıları geri getirmek için aşağıda ki komut kullanılmalıdır. Restore-MsolUser -UserPrincipalName  “caner@deneme51.onmicrosoft.com” AutoReconcileProxyConflicts 7   Bu işlem sayesinde “Caner” kullanıcısının silinen mail adresi ve verileri geri getirilmiştir. Silinen kullanıcının verilerini başka bir kullanıcının üzerine atayarak da geri getirebilmekteyiz. Bu işlem için aşağıda ki komut uygulanmalıdır. Restore-MsolUser -UserPrincipalName “deneme1@deneme51.onmicrosoft.com” –AutoReconcileProxyConflicts -NewUserPrincipalName atif@deneme51.onmicrosoft.com 8   Bu işlem sayesinde “Deneme1” kullanıcısının mail adresini “atif” olarak değiştirdik ve restore işlemini gerçekleştirdik. Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan      ulaşabilirsiniz. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın. Hasan DANIŞ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir