Office 365 DirSync,Önceki ve Sonraki Adımlar -2 (tr-TR)

*Dirsync Server ve Active Directory Ortamının Hazırlanması

İlk Makalemizde Office 365 Hesabı Açılışı ve Custom Domain Tanımlama işlemini yapmıştık. Makaleyiburadan okuyabilirsiniz.

Bu Makalemizde Dirsync Server ve Active Directory Ortamının Hazırlanması işlemini ele alıyor olacağız.

Öncelikle Dirsync Server için gereksinimler aşağıdaki gibidir.

Hardware Requirement

Hardware Requirement

 

 

Software Requirements

 

-Kullanıcı ihtiyaçlarına göre ve Donanım ve Yazılımları belirleyerek gerekli server kurulmalıdır.Server Fiziksel veya sanal olarak kurulabilir.

-Dirsycn Server kurulduktan sonra yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir.

15

İlk olarak Server Manager’dan Add Roles and Features Wizard’da Features bölümünden  “.NET Framework 3.5 Features” kurulur.

18

-Office 365 Local Active Directory ortamında kullanılabilmesi için Active Directory Domain and Trusts bölümünde UPN suffixes eklenmelidir.

Bu işlem için yukarıda ki resimde görüldüğü gibi “Active Directory Domain and Trusts”  bölümüne   sağ tıklanır ve ardından Properties butonuna tıklanır.

19

-Kullanılacak Domain adresi yazılır ve Add Butonuna tıklanır. Ardından Ok butonuna tıklanarak UPN suffixes eklenmiş olur.

16

-UPN suffixes işlemi yapıldıktan sonra Ortamlar’da yetkili kullanıcılar oluşturulmalıdır.

Active Directory ve Office 365 Üzerinde Yetkili kullanıcılar açılması gerekmektedir.

Active Directory’de yeni kullanıcı açıldıktan sonra Enterprise Admins ve Domain Admins grubuna dahil edilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki resimde bu işlemi görebilirsiniz.

17

-Office 365’de bir kullanıcı açılmalıdır ve Genel yönetici yetkisi verilmelidir. Ayrıca Diğer e-posta adresi kısmına zorunlu olarak bir dış mail girilmelidir. Bu kullanıcı için Lisans atamaya gerek yoktur.  Bu işlemi yukarıdaki resimde görebilirsiniz.

*Active Directory ve Office 365 Portal üzerinden gerekli kullanıcılar açılıp yetkiler atandıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

23

– Her kullanıcı üzerinde sağ tıklayarak Properties dedikten sonra “General” sekmesinin altında “E-mail” bölüme kullanıcının mail adresi yazılmalıdır. Ardından Ok butonuna tıklanmalıdır.

21

-“User logon name” kısmında yeni domain adresi seçilmelidir. Domain seçildikten sonra Apply butonuna tıklanmalıdır.

22

– “Attribute Editor” ardından “proxyAddresses” butonuna tıklanır ve “Value to add” alanına SMTP:kullanıcı_adı@domainadı.com yazılır.

Add butonuna tıkladıktan sonra Ok butonu ile işlem tamamlanmış olmaktadır.

Bu işlemleri Toplu Halde Aşağıdaki PowerShell Komutları ile yapılabilir.

Office 365 için kullanılan “Windows PowerShell için Windows Azure Active Directory Modülü” üzerinde aşağıdaki işlemler yapılarak tüm kullanıcılarınızı toplu şekilde yapılandırabilirsiniz.

24

Connect-MsolService (Office 365 bağlantı komutu)

25

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection (Exchange Online bağlanma)

26

Import-PSSession $Session (Session Açmak)

27

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object
UserPrincipalName,PrimarySmtpAddress, @{Name=”EmailAddresses”;Expression={$_.EmailAddresses
|Where-Object {$_.PrefixString –ceq “smtp”} | ForEach-Object
{$_.SmtpAddress}}} | Export-Csv C:\Users\Hasan\Documents\PS\toplukisiler.csv

 

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra sizin belirttiğiniz yere dosya aktarılacaktır. O dosyayı açıp aşağıdaki şekilde gibi düzenlemeniz gerekmektedir.

29

Yukarıdaki gibi bir excel hazırlanır ardından DC üzerinde ki Active Directory module for windwos powershell açılır.

30

DC’de Run Administrator olarak Active Directory module for windwos powershell açılır ve ardından yukarıda görüdüğü üzere komutlar tek tek uygulanarak CSV dosyasının olduğu bölüme ulaşılır.

cd .\desktop

dir

31

Csv dosyasının adı düzenlendikten sonra yukarıdaki komut aynen yazılır .Komut işlemini tamamladıktan sonra kişiler üzerinde ki değişiklik otomatik olarak uygulanacaktır.

Import-Csv toplukisiler.csv | Foreach {Get-ADUser $_.Name | Set-ADUser -Add @{proxyAddresses = ($_.proxy -split “;”)}}

 

Not: Kişileriniz size göre fazla değil ise toplu kullanıcı değişiklik işlemlerini manuel (elle) yapmanız önerilmektedir.

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir