Microsoft Azure VM Oluşturma / PowerShell

Merhaba,

Gelecek için “Microsoft AZURE” makale serimize yeni bir makale ile devam ediyoruz.

Bu makalemizde 2 satır PowerShell komutu ile Azure üzerinde sabit local ve public ip’ ye sahip bir makine oluşturuyor olacağız.

$Image = (Get-AzureVMImage | Where-Object { $_.ImageFamily -eq “Windows Server 2012 R2 Datacenter”} | Sort-Object PublishedDate -Desc | Select-Object -ExpandProperty ImageName)[0]

0

Bu komut Azure üzerinde ki en güncel Windows Server 2012 R2 Datacenter imajını $Image değişkenine atamaktadır.

New-AzureVMConfig -Name “HasanVM” -InstanceSize Standard_D2 -ImageName $Image | Add-AzureProvisioningConfig -Windows -AdminUsername hasan -Password Password2 | Set-AzureStaticVNetIP -IPAddress 10.0.0.10 | Set-AzureSubnet -SubnetNames “hasansub” | New-AzureVM -ServiceName “HasanVM” -ReservedIPName “PBSabit2” -VNetName “HasanVNET” -Location “West Europe”

1

Yukarı ki komutu kendinize göre uyarlayarak PowerShell üzerinde uygulayabilirsiniz.

Sanal makine oluşturulduktan sonra local ip sabit mi diye kontrol ettiğimde yukarıda ki gibi Statik olduğunu görmekteyim.

Yani komut başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir